Școala Doctorală  de Teatru  și Centrul de Cercetare al Facultății de Teatru, din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi, având ca misiune asumată promovarea  contribuției personalităților din domeniul cercetării teatrale și  crearea contextelor de transmitere a experienței acestora către studenții doctoranziai  Facultății  și tinerii absolvenți, și-au propus anual realizarea unor întâlniri academice. Începând cu anul 2015 acestea s-au desfășurat sub titulatura de Simpozioane naționale, iar din 2018 sub forma unei Conferințe internațioanle. Dezideratul este acela de a regăsi dialogul între teoreticienii și practicienii din țara noastră, contextalizat, la nivel European și nu numai.

În fiecare an, contribuțiile participanților s-au adunat în paginile unor volume consistente, indexate pe baze de date internaționale, astfel încât ideile și informațiile să-și poată continua drumul și dincolo de cadrul propriu-zis al acestor întâlniri.

One Reply to “”

Leave a Reply