Școala Doctorală – Teatru a UNAGE Iași și Centrul de Cercetare „Arta Teatrului – Studiu și Creație” al Facultății de Teatru organizează în data de 30 noiembrie 2018, la Iași, CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 100 de ani de cercetare teatrală ieșeană.

 

Domenii de cercetare: istoria teatrului românesc, istoria teatrului universal, literatură comparată, jurnalism, studii europene, științele educației, sociologie, științe sociale, psihologie.

 

Secțiuni: 1918 – 2018 – imagini din lumea teatrului

                 Despre cercetarea teatrală – rădăcini și perspective

                 Portretele căutătorilor

                  Interferențe

 

 Volumul conferintei va fi trimis pentru indexare ISI – Web of Science și va fi inclus în mai multe baze de date internaționale academice. 

Lucrarile conferinței vor fi redactate în limba română și în limba engleză, cu rezumat si 5 cuvinte-cheie în limba engleză.

 Termenul-limită pentru trimiterea titlurilor și rezumatelor (în română și engleză)20 noiembrie a.c.

 Lucrările vor fi trecute printr-un process de peer-review. Confirmarea acceptării: 25 noiembrie

 Deadline pentru achitarea taxei de participare: 30 noiembrie a.c. (taxele vor fi ulterior comunicate)

 Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso: 5 decembrie 2018

La conferință sunt invitați să participe doctoranzi, cadre didactice universitare, cercetători, doctori în domeniile menționate mai sus.

Vă trimit atasat un formular de inscriere, care trebuie sa fie completat cu datele dumneavoastra: titlul, rezumatul si cele 5 cuvinte-cheie în limba engleza, datele personale (nume, prenume), gradul didactic, funcția didactica, afilierea instituţională si secțiunea la care se încadrează comunicarea.

Adresa de corespondenta este conferintainternationala100@yahoo.com

De asemenea, în atașament autorii vor găsi normele de redactare care trebuie urmate în privința publicării articolului.

Vă mulțumim pentru atenție și pentru timpul acordat!

 

Coordonatorii proiectului:

Prof. univ. dr. habil. Anca Doina Ciobotaru – Director al Departamentului Teatru

Lect. univ. dr. habil. Călin Ciobotari

Echipa de lucru:

Conf. univ. dr. Raluca Bujoreanu – Decan al Facultății de Teatru

Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță – Director al Școlii doctorale de Teatru

Lect. univ. dr. Bogdan Anghel

Lect. univ dr. Ioana Bujoreanu

Lect. univ. dr. Ioana Petcu – Pădurean

Lect. univ. dr. Cristina Todi

Asist. univ. dr. Alexandra Cantemir

Și doctoranzii:

Carmen Antochi, Cristi Avram, Alice Florentin – Șfaițer, Dalia Rusu Piersic, Laura Terente

Sectiunile Conferintei