Procesul de peer-review

 

În vederea publicării articolelor fie în volumul print al Conferinței, fie prin încărcarea lor în bazele de date internaționale, articolele sunt analizate prin procesul de Peer Review “in dublu orb” (”double blind”), conform procedurilor operaţionale interne. În cadrul procesului de selecţie, numele autorului nu este cunoscut – fiind înlocuit cu un număr de identificare, astfel încât procesul să fie unul obiectiv. Nici numele recenzentului nu e cunoscut de către autor.

Rata de refuz al articolelor este de 20%

Rapoartele de peer-review sunt întocmite de către Comitetului de Referenţi şi alţi membri ai colectivului de redacţie. Durata procesului este de trei până la cinci săptămâni, iar răspunsurile pot fi „articol acceptat”, „articol acceptat cu modificări cerute autorilor” sau „articol refuzat”.

 

Reguli de etică și malpraxis

 

Studiile trimise pentru publicare, care nu corespund exigenţelor ştiinţifice ale Comitetului de Referenţi şi care nu respectă normele redacţionale stabilite de Colectivului de Redacţie, nu vor fi acceptate. Respingem şi combatem articolele plagiate. Un alt criteriu al selecției este cel al originalității textelor. Un articol este respins, pentru încălcarea caracterului etic, și dacă este publicat în paralel în alte reviste sau dacă a fost prezentat anterior în alte conferințe. Obligaţia corecturii materialelor şi a respectării reglementărilor de tehnoredactare şi aplicare a prevederilor Legii drepturilor de autor revin autorilor. Dacă un autor , atâta vreme cât articolul se află în procesul de peer-review, își dă seama că a comis o eroare, trebuie să contacteze editorii Conferinței sau ai publicației.

Pe parcursul procesului de recenzare, editorii și referenții păstrează confidențialitatea informațiilor și a datelor autorului.
Modul în care autorii articolelor şi studiilor respectă prevederile Legislaţiei drepturilor de autor, Legii 1/2011 şi Regulamentele interne privind activitatea de cercetare şi creaţie artistică pot fi verificate şi prin utilizarea programului de verificare a plagiatului acreditat de către Ministerul de resort (şi CNCIS). Autorul fiecărui articol trebuie să trimită redacţiei o prezentare succintă a activităţii de cercetare şi creaţie, a aparteneţei instituţionale.