I. Secțiunea
1918 – 2018 IMAGINI DIN LUMEA TEATRULUI

 

prof. univ. dr. habil ANCA DOINA CIOBOTARU – Moștenirea Mentorilor

doctorand VASILE IONESCU – Țiganul, ca om interimar, marionetă și supramarionetă (Șoc cultural și recurs la teoria jocului (manipulării și intermedierii))

lect. univ. dr. OANA SANDU – Chirița în provincie- Radiografia unui secol

colaborator CĂLIN CHIRILĂ – De la document, la ficţiune

 

II. Secțiunea
PORTRETELE CĂUTĂTORILOR

 

prof. univ.dr. ANCA-MARIA RUSU – Cercetarea doctorală la Iaşi. Improvizaţia – studiu de caz

prof. univ. dr. habil. AURELIAN BĂLĂIȚĂ – Matei Vișniec, Doctor Honoris Causa al U.N.A.G.E Iași

doctorand LAURA TERENTE – Modernitatea unui curs de artă dramatică la început de secol XX

doctorand DALIA-SIMONA RUSU-PIERSIC – Biblioteca U.N.A.G.E. – Instrument de cercetare în evoluția unui tânăr artist

doctorand CRISTINA RĂDULESCU – Ideologie vs. reteatralizare. Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Documentar 1947-1971

doctorand ALINA DINCĂ-PUȘCAȘU – Rădăcini din secolul XIX ale scenografiei ieșene, care au marcat arta spectacolului în Teatrul din Iași

lect. univ. dr. LAURA BILIC – Dramaturgia – oglindă a societății

doctorand CRISTI AVRAM – Ștefan Oprea – profilul unui cercetător autentic

 

 

III. Secțiunea
DESPRE CERCETAREA TEATRALĂ.RĂDĂCINI ȘI PERSPECTIVE

 

lect. univ. dr habil. CĂLIN CIOBOTARI – Cercetare teatrală, între a fi și a nu fi…

prof. dr. EUGENIA PAŞCA – De la text dramatic la operă

conf. univ. dr. RALUCA BUJOREANU-HUȚANU – Aspecte definitorii în formarea personalității artistice a actorului teatrului de animație

prof. univ. dr. ION MIRCIOAGĂ – O ipoteză de spectacol: „Lut” – acţiunea de a povesti

lect.univ.dr. DUMITRIANA CONDURACHE – Noi paradigme. Atomizarea granitelor dintre arte

doctorand CARMEN ANTOHI – Editura Artes – Promotor al cercetării academice

lector univ.dr. BOGDAN-MIHAI ANGHEL, doctorand ADRIANA BUJOR – Teatrul și Industriile Creative

doctorand IVONA LUCAN – Introducere în noul val de independență teatrală din România

doctorand RAMONA IACOBUȚE – Independent acum. Noi practici teatrale în România secolului XXI

doctorand LENUȘ RADU – Cercetare și pedagogie teatrală în mediul preuniversitar

 

 

IV. Secțiunea
INTERFERENȚE

 

dr. cercetător științific (gradul III) LIVIU PETCU – Părinții Patericului /Χάρισμα του λόγου

lect. univ. dr. MIHAI FUSU – Continuitate și identitate. Despre Sistemul Stanislavski și Method Acting în America

lect. univ. dr. IOANA PETCU – Cercetători ieșeni, gravitând în jurul lui Shakespeare

lect. univ. dr CRISTINA TODI – Despre cercetarea teatrală – rădăcini și perspective

lect. univ. dr EMANUEL FLORENTIN – Mimul: limite și libertăți

colaborator TAMARA CONSTANTINESCU – Fantastic ṣi oniric ionescian

lect. univ. dr. VASILICA BĂLĂIȚĂ – Școala ca laborator

asist. univ. dr. IULIANA MORARU – Orientări psihopedagogice în procesul de formare a studentului – actor

lect. univ. dr COSMIN-MIHAI IAȚEȘEN – Stiluri, tehnici și interpretări în crearea păpuşilor Bunraku

doctorand FLORIN CARACALA – Teatralitatea în începutul erei postumanului

doctorand ALICE-IOANA FLORENTIN – Metode de lucru combinate în predarea mișcării scenice

doctorand ALEXANDRA BANDAC – Interferențe și conexiuni între teatrul și proza lui Samuel Beckett – câteva ipostaze ale cercetării

doctorand BIATRICE COZMOLICI – Șase axiome ale teatrului ambiental – idee, spațiu și formă în teatrul de animație performativ

prof. univ. dr. CIPRIAN HUȚANU – Despre rolul novator al obiectului animat în scena de teatru dramatic

conf. univ. dr. DORU ZAHARIA – Beneficiile existenţei reţelelor culturale tematice europene

conf. univ. dr. IRINA SCUTARIU – Expresivitatea vorbirii actorului pe și înafara scenei

prof. univ dr. habil. ALEXANDRU BOUREANU – ABC actoricești exploratorii prin Haiku

Conf. univ. dr. GELU BADEA – Despre pedagogie: teatrul generațional

lect. univ. dr. LIA CONȚIU – Aspecte teologice și filozofice ale nebunului în Anglia

lect. univ. dr. DORU AFTANASIU – Personajele shakespeariene

lect. univ. dr. ANCA CIOFU – Corpul actorului folosit ca spațiu de joc pentru obiectul animat (prin prisma concepțiilor artistice ale lui Nicolas Gousseff)

lect. univ. dr. ANTONELA CORNICI – Monologul în textul dramatic și în spectacol

lect. univ. dr. IOANA BUJOREANU – Cenzura în teatre. Analiza sistemului