În spațiul învățământului universitar artistic /vocațional, sintagma cercetare științifică generează numeroase polemici; acestea, însă, pot constitui rădăcinile unor abordări interdisciplinare, prin intermediul cărora să se construiască punți între neliniștea creației artistice și cea a cercetării.

În acest context, vă invitam să participați la Conferința Artă și Cercetare – provocări contemporane, inițiată, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0537, de către Școlile Doctorale și Centrele de cercetare din Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași. Ne adresăm doctoranzilor și coordonatorilor de doctorat, precum și tuturor cadrelor didactice universitare sau masteranzilor interesați de tema interdisciplinarității artei, de utilizarea metodelor creative și a instrumentelor critice.

Evenimentul se va desfășura pe 6 și 7 noiembrie 2020 cu lucrări în plen și pe cele trei secțiuni vizate – Muzică, Teatru și Arte vizuale.

Și pentru că anul 2020 stă sub semnul provocărilor și al imprevizibilului, Conferința se va desfășura și în spațiul virtual, în format de videoconferință. Lucrările redactate în limba engleză vor fi publicate în baze de date indexate BDI, în urma unui proces de peer-review.

Taxele corespunzătoare plasării lucrărilor în bazele de date amintite sunt finanțate prin intermediul proiectului FDI.

Termenul limită pentru trimiterea Fișei de înscriere și a rezumatelor (în română și engleză): 20.10.2020

Confirmarea acceptarii lucrărilor: 25.10.2020

Termenul de transmitere a linkurilor de conectare: 5.11.2020

Termen limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso: 10.11.2020

 

Vă trimitem, atașat, Formularul de înscriere și Normele de tehnoredactare.

Articolele în limba engleză vor fi publicate într-un volum colectiv indexat BDI

 

Adresa de contact: arta.si.crecetare@gmail.com

Persoane de contact:

Muzică – Conf. univ. dr. Loredana Iațeșen (iatesenloredana@yahoo.com)

Arte vizuale – Conf. univ. dr. Ecaterina Marghidan (ina_marghidan@yahoo.com)

Teatru – Lect. univ. dr. Ioana Petcu (ioana.petcu@arteiasi.ro)

Organizatori:

Lect. univ. dr. ing. Bogdan Anghel (bogdan.anghel@unage.ro)

ing. Victor Danila (victor.danila@unage.ro)

drd. Carmen Antochi (carmen-elena.antochi@unage.ro)

 

Ne puteți vizita și pe Pagina de Facebook a proiectului.

 

Director de proiect

Prof. univ. dr. habil. Anca Doina Ciobotaru