Comitetul științific

 

IRINA NICULESCU – Vicepreședinte UNIMA, SUA

FRANÇOISE FLABAT – Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, professeur au Beaux Arts Tournai

CS gr. I dr. GABRIELA HAJA – Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română Iași

Conf.univ.dr. RADU APOSTOL – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București

Conf.univ.dr. habil. DIANA COZMA – Facutatea de Teatru și Film, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf.univ.dr. DRAGOȘ VARGA – Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Conf.univ.dr. IRINA IONESCU – Departamentul de Teatru și Arte vizuale, Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Lect.univ.dr. DANA MONAH – Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

Dr. ELENA BELCIU – Coordonator programe CINETic, UNATC București

Prof.univ.dr. ANCA CIOBOTARU – Facultatea de Teatru, UNAGE, Iași

 

 

Echipa de organizatori

Coordonator proiect Lect.univ.dr. Ioana Petcu (Facultatea de Teatru, UNAGE, Iași)

 

Lect.univ.dr. Ioana Bujoreanu (Facultatea de Teatru, UNAGE, Iași)

Lect.univ.dr. Carmen Antochi (Facultatea de Teatru, UNAGE, Iași)

Lect.univ.dr. Tamara Constantinescu (Facultatea de Teatru, UNAGE, Iași)

Lect.univ.dr. Bogdan Anghel (Facultatea de Teatru, UNAGE, Iași)

Lect.univ.dr. Sandra Mavhima (Facultatea de Teatru, UNAGE, Iași)

CS III dr. Raluca Zaharia (ICMA, UNAGE, Iași)

Asist.univ.dr. Cristi Avram (Facultatea de Teatru, UNAGE, Iași)